Diplomasafe ApS

Artillerivej 86,

2300 Copenhagen S

Denmark

CVR 37999164

Product

Features

Demo

Contact

Contact Us

info@diplomasafe.com

Phone: +45 2829 6688

  • Facebook
  • LinkedIn

©2019 by Diplomasafe

Diplomasafe – Slutbrugervilkår

Version 1.11 – opdateret 15. april 2019

 

 

Dette udgør en aftale mellem dig som slutbruger og Diplomasafe.

Læs venligst hele denne aftale grundigt inden du opretter en brugerkonto. Aftalen beskriver vilkår og betingelser for anvendelse af services leveret til slutbrugere af Diplomasafe.

Hvis du ikke kan anerkende nedenstående vilkår, skal du ikke bruge Diplomasafe’s services.

Brug af vores service

Diplomasafe stiller en service til håndtering af digitale diplomer til rådighed for kursusudbydere og kursister.

Alle personer, der er fyldt 16 år, kan oprette en konto og bruge vores service efter accept af denne aftale.

Pligter og rettigheder

Når du opretter en brugerkonto og opdaterer information knyttet til din konto, skal du anvende korrekte brugerdata, herunder opgive dit korrekte navn og email-adresse. Du har selv ansvaret for at holde dine brugerdata opdateret.

Du er forpligtet til at beskytte adgangsmidler (adgangskode og lign.), der giver adgang til din brugerkonto og du må ikke dele din konto med andre.

Du har ret til at dele, skjule og slette dine aktiverede diplomer. Vær opmærksom på, at slettede diplomer ikke kan genskabes, men vil kræve at udstederen genererer nyt diplom.

Diplomasafe kan spærre en brugerkonto, hvis der er konstateret misbrug eller hvis der er begrundet mistanke om misbrug.

Persondata

Ved at bruge Diplomsafes services giver du udtrykkeligt samtykke til, at Diplomasafe kan behandle dine persondata med henblik på at håndtere dine digitale diplomer. Diplomasafe behandler dine persondata i overensstemmelse med vores offentliggjorte erklæring om privatlivsbeskyttelse.

Diplomasafe kan herudover indsamle oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside til statistiske formål og med henblik på forbedring af vores hjemmeside og brugeroplevelsen.

Du giver samtykke til, at Diplomasafe kan kontakte dig via de kontaktdata herunder email-adresse, som du har registreret hos os.

For yderligere information omkring de personoplysninger, som vi indsamler om dig og de forholdsregler, som vi har truffet for at beskytte dine persondata, henviser vi til vores erklæring om privatlivsbeskyttelse.

Ophavsret

Diplomasafe har rettighederne til den leverede tjeneste.

Alle logoer, navne, varemærker og lignende på Diplomasafe’s hjemmesider tilhører Diplomasafe eller vores samarbejdspartnere.

Hjemmesidens indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder og software tilhører enten Diplomasafe eller vores samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning.

Downloading og anden digital kopiering af hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med Diplomasafe.

Medmindre andet er anført, har kursusudbyder ophavsrettigheder til udstedte og aktiverede diplomer, men vi har sikret, at du altid har ret til at kopiere og dele diplomerne.

Hvis du mener, at dine ophavsrettigheder er krænket på en af Diplomasafe’s services, bedes du rette henvendelse til Diplomasafe.

Ansvarsbegrænsninger

Information på Diplomasafe’s hjemmesider gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.

Diplomasafe har ikke ansvar for indholdet eller rigtigheden af de udstedte diplomer eller for kvaliteten af de bagvedliggende kurser.

Diplomasafe er ikke ansvarlig for tab som følge af driftsforstyrrelser, der forhindrer din eller andres anvendelse af vores services.

Diplomasafe er ikke ansvarlig for tab som følge af dine eller andres manglende mulighed for anvendelse af vores services, herunder fejl i dit udstyr eller din internetforbindelse.

Diplomasafe er ikke ansvarlig for tab som følge af lovindgreb eller force majeure.

Såfremt Diplomasafe linker til en tredjemands hjemmeside, er Diplomasafe uden ansvar for indholdet på den hjemmeside, der linkes til.

Lovgivning og tvister

Aftalen er underlagt dansk lov og fortolkes i henhold til dansk lovgivning. 

Tvister, krav eller uenigheder, som måtte opstå mellem dig og Diplomasafe i relation til aftalen skal afgøres ved Retten i København.

Du har dog som forbruger ret til at søge eventuelle tvister afgjort ved byretten det sted, hvor du har bopæl eller værneting.

Ændringer

Hvis Diplomasafe ophører med at levere dig en tilbudt service, vil du blive varslet senest 2 måneder forud via den email-adresse, som du har oplyst.

Diplomasafe kan til enhver tid ændre disse vilkår. Ændringer vil blive annonceret på Diplomasafe’s hjemmeside.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende vores service via e-mail, telefon eller konventionel post

Diplomasafe ApS

Artillerivej 86, 1 sal

2300 København S

Denmark

 

Tlf.: +45 2829 6688

e-mail: info@diplomasafe.com