Diplomasafe ApS

Artillerivej 86,

2300 Copenhagen S

Denmark

CVR 37999164

Product

Features

Demo

Contact

Contact Us

info@diplomasafe.com

Phone: +45 2829 6688

 • Facebook
 • LinkedIn

©2019 by Diplomasafe

Diplomasafe – Privatlivserklæring

Version 1.01 – opdateret15. april 2019

 

 

Diplomasafe som dataansvarlig

Diplomasafe behandler dine persondata. Vi har derfor vedtaget denne erklæring om persondatabeskyttelse, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kursusudbydere kan oprette og udstede digitale diplomer til dig hos Diplomasafe. Kursusudbyderne sender i denne forbindelse dine persondata til os med henblik på udstedelse af et digitalt diplom.

 

Kursusudbyderen har dataansvar for alle data i et diplom, indtil du accepterer diplomet. Herefter overgår dataansvaret til Diplomasafe

.

Kontaktoplysninger

Diplomasafe ApS

Artillerivej 86, 1 sal

2300 København S

CVR: 37 99 91 64

Telefon: (+45) 2829 6688

E-mail vedrørende henvendelser om privatlivsbeskyttelse: privacy@diplomasafe.com

Hjemmeside: https://diplomasafe.com

Behandling af persondata

Al vores behandling af persondata sker i datacentre beliggende i EU/EØS-lande. Vi anvender følgende væsentlige underleverandør:

 • Amazon Web Service

Hvilke data indsamler vi?

De data, vi anvender om dig, hvis du har en profil i Diplomasafe, omfatter:

 • Navn

 • E-mail adresse

 • Uddannelses- og kursusinformation

 • Sociale netværksprofiler (LinkedIn, Facebook, Twitter etc.)

Derudover indsamler vi data i forbindelse med din anvendelse af vores hjemmesider. Disse data bliver ikke knyttet til din profil. Data omfatter bl.a.:

 • IP-adresse

 • Operativsystem

 • Skærmopløsning

 • Browsertype

Se i øvrigt afsnittet ”Særligt om Cookies” for information om anvendelse af cookies.

Relevans og nødvendighed af indsamlede data

Vi indsamler kun data, der er relevante og nødvendige for at kunne levere en tjeneste til håndtering af dine digitale diplomer.

Datakvalitet

Vi bestræber os på at have en høj datakvalitet. Hvis der konstateres fejl i data, retter vi dem hurtigst mulig. For visse data (herunder data i diplomer) er det dog kun kursusudbyder, der kan rette data. Henvendelser vedrørende fejl i de digitale diplomer skal derfor rettes til den konkrete kursusudbyder. Kursusudbyderen kan herefter anmode Diplomasafe om spærring af dit digitale diplom og udstede et nyt diplom med de korrekte oplysninger.

Formål med indsamling af data

Vi indsamler dine persondata for at give dig mulighed for at modtage, administrere og dele og kontrollere udstedte digitale diplomer samt give kursusudbydere statistikker for anvendelse af udstedte digitale diplomer.

Data indsamlet i forbindelse med din anvendelse af vores hjemmesider anvendes udelukkende til besøgsstatistik og analyse med henblik på at forbedre vores service. Data kan dog desuden anvendes til analyser i forbindelse med misbrug og sikkerhedshændelser.

Anvendelse af data og videregivelse

 

Dine persondata anvendes kun til det formål, som de er indsamlet til og vi videregiver ikke persondata til tredjepart ud over generelle statistikker, medmindre du giver dit samtykke.

Dine persondata kan dog blive videregivet til tredjeparter (”databehandlere”), der behandler data på vores vegne. Eventuelle tredjeparter behandler kun dine personoplysninger efter instruks fra os.

Vi kan ligeledes videregive dine persondata til myndigheder, hvis der foreligger hjemmel i lov, forskrift eller efter pålæg fra en offentlig myndighed f.eks. kan vi videregive data til politi, hvis der foreligger en dommerkendelse.

Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Dine persondata er placeret i datacentre, der er fysisk beliggende i EU/EØS-lande og som er certificeret efter sikkerhedsstandarden ISO/IEC 27001.

Dine rettigheder

Åbenhed

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver dine data.

I tilfælde af datasikkerhedsbrud, der har konsekvenser for dig, har vi pligt til at underrette dig. Dette sker via den e-mailadresse, som du er registreret med hos os.

Opdatering af data

Du har ret til og mulighed for at rette fejl og unøjagtigheder i de persondata, vi behandler om dig. Vi opfordrer dig til altid at holde dine registrerede data som eksempelvis e-mailadresse opdateret.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Eller hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det dog ikke muligt for dig at rette eventuelle fejl et digitalt diplom. Hvis du finder en fejl skal du derfor rette henvendelse til din kursusudbyder, der skal spærre det fejlbehæftede diplom og udstede et nyt.

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i givet fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelse mod vores behandling

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata og ret til at få behandlet indsigelsen af os. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Klage over vores behandling

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du eksempelvis mener, at vi behandler dine data i strid med loven eller uden dit samtykke eller anden hjemmel. Vi vil dog opfordre dig til at kontakte os først med henblik på at finde en løsning.

 

Du kan klage til Datatilsynet her:

Datatilsynet

Borgergade 28,5

1300 København K

 

Tlf.: (+45) 33 19 32 00

Fax: (+45) 33 19 32 18

 

www.datatilsynet.dk

Sletning af data

Vi opbevarer dine persondata, så længe du er registreret bruger af systemet.

Du har dog altid mulighed for at slette dine digitale diplomer fra systemet. Du skal dog være opmærksom på at udstedte digitale diplomer som udgangspunkt ikke kan verificeres, når de er slettet fra systemet og at vi ikke har mulighed for at genskabe slettede digitale diplomer.

 

Du kan blive slettet som bruger og herved få slettet alle persondata herunder digitale diplomer ved henvendelse til os. Persondata bliver slettet uden unødig forsinkelse. Dog vil eventuelle logdata herunder logning af IP-adresser af sikkerhedsmæssige grunde blive slettet inden for 6 måneder.

Vi kan slette dig som bruger (herunder dine persondata), når du ikke længere har gyldige diplomer og ikke har været

logget ind i mere end 5 år.

Samtykke

Behandling af persondata sker altid efter din accept.

Du har altid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke og er vores behandling af din persondata baseret på dit samtykke, vil vi ophøre med at behandle dine persondata.

Særligt om cookies

Formål og relevans

Vi anvender en række cookies på vores hjemmesider for at løsningen kan fungere. Eksempelvis anvendes cookies til at huske indstillinger og holde en session mellem din browser og løsningen.

Derudover anvender vi cookies til at optimere og forbedre din oplevelse af hjemmesiden og løsningen bl.a. gennem at indsamle statistik om brug af vores hjemmesider.

Oversigt over anvendte cookies

En samlet oversigt over anvendte cookies findes via vores hjemmeside diplomasafe.com.

Din håndtering af cookies

Du har mulig for at slette og blokere cookies. Du kan finde vejledninger i håndtering af cookies sammen med vores oversigt over anvendte cookies. Hvis du sletter eller blokere cookies kan det ikke garanteres, at du har adgang til alt funktionalitet i løsningen.